HABERLER

BAĞKUR 5 PUANLIK İNDİRİM

BAĞKUR 5 PUANLIK İNDİRİM

- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, çalışma yaşamında toplumsal talep ve beklentilerin karşılanmasına yönelik olarak son dönemde önemli bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi; 6745 sayılı Yatırım...

06 Aralýk 2016, 17:39 / 1672 Okuma / 0 Yorum

TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK İŞLEMİNDE ZAMANAŞIMI

TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK İŞLEMİNDE ZAMANAŞIMI

Vergi hukukunda zamanaşımı kavramı 213.sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen tarh zamanaşımı ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanununda düzenlenen tahsil zamanaşımı olmak üzere iki aşamada hük&uum...

06 Aralýk 2016, 17:36 / 1672 Okuma / 0 Yorum