Vergi İhtilafları ve Vergi Davalarına Yönelik Danışmanlık

• Uzlaşma Komisyonlarında Mükelleflerin Temsili

• Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi

• Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık

• Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık

• Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı

• Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı

• İrtibat bürosu kuruluş işlemleri danışmanlığı

• Şirket bölünme (kısmi bölünme – tam bölünme) ve hisse değişim işlemleri danışmanlığı

• Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı

• Genel kurul , sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı

• Şirket ana sözleşme tadili

• Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı