İstanbul merkezli 3A Mali Müşavirlik, finansal yapınızı analiz eder. Size uygun çözümler sunar. 3A Mali Müşavirlik ile güvenli ellerdesiniz. 3A Mali Müşavirlik finansal prosedürlerin oluşturulması için hizmetinizde...

Finansal Danışmanlık Hizmetleri
- Finansal prosedürlerin oluşturulması.
- Yeni kredi olanaklarının araştırılması. 
- Kredi faizlerinin incelenerek, düşürülme çalışmaları.
- Kredi kuruluşları ile görüşmeler sağlanarak şirket kredi notunun (rayting notu) alınma & artırılma çalışmaları.
- Firma aktiflerini olası risklere karşı korunması .
- Şirket döviz açık pozisyonu analiz edilerek hedge edilme çalışmaları. (Forwarding & VOB )
- Şirketlerin sektör ve konjektür içindeki risklerini analiz edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.

Faaliyet Danışmanlık Hizmetleri 
- Stratejik planlama ve sermaye tahsisi için karar süreçlerinin oluşturulması.
- Şirketlerin büyüme hedeflerini sayısallaştırma.
- Şirketlerin mevcut tahsilât sisteminin iyileştirilmesi.
- Yeni tahsilat sisteminin oluşturulma çalışmaları. (DBS - Doğrudan Borçlandırma Sistemi veya Cash Card )
- Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Nakit Akım ( Cash- Flow ) tablolarının hazırlanması.
- İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi.
- Alıcılar ve satıcılarda ortalama tahsilat sürelerinin hesaplanması.
- (ACD-Average Collection Day)
- Stok devir hızının hesaplanarak optimizasyonun sağlanması.
- ACD lere göre aksiyon planın oluşturularak ilave İşletme Sermayesi yaratılması.
- Şirketlerin Müşteri –Satıcı sözleşmelerinin gözden geçirilmesi. 
- Bankalarla ilgili günlük operasyonel işlemlerin yürütülmesi.

Fiyatlandırma ( Pricing ) Hizmetleri
- Mevcut satış fiyatlarının kontrol edilerek fiili kar marjlarının tespiti.
- Fiili maliyetlerin analiz edilmesi.
- Standart maliyetlerin oluşturularak satış fiyatlarında standardizasyonun sağlanması.
- Operasyonel Giderlerin kontrol altına alınması.
- İthalat maliyetlerinin analiz edilmesi ve optimizasyonu. 

Bütçeleme Hizmetleri
- Aylık ve Yıllık Bütçelerin hazırlanması.
- Proforma Bilanço, Gelir tablosu, Nakit Akım ve Fon akım tablolarının hazırlanması.
- Bütçe ve fiili gerçekleşmelerin kontrol edilmesi ve farkların sebep sonuç ilişkisinin irdelenmesi.
- Bütçelerin Raporlanması.